Clubblad

Het clubblad van H.V. Oranje-Wit wordt eens per 2 maanden, 6 keer per jaar uitgegeven. Dit gebeurd digitaal, via email. Leden kunnen in overleg met het bestuur een gedrukte versie ontvangen. Het clubblad is alleen beschikbaar voor leden van H.V. Oranje-Wit.